1
NBA Multimedia
Xp
NBA             
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
아디다스 크레이지8
 
  131
2017-01-11 16:41:41
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 중고제품
가격 40,000 원 사이즈 275
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


실내코트에서 1회
실외 우레탄코트에서 1회 착용하였습니다.
발목보호대를 하고 농구화를 착용하여,사진에서처럼 발목부위 천에 손상이 있습니다.
부산 서면에서 직거래 가능하며 타지역은 택배거래 가능합니다.


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
10:51
 ₩ 200,000 
 265 
 새제품 
5
10:51
 ₩ 120,000 
 265 
 중고 
4
10:50
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
4
10:31
 ₩ 99,000 
 275 
 새제품 
6
10:31
 ₩ 79,000 
 250 
 새제품 
5
10:30
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
4
10:30
 ₩ 75,000 
 275 
 새제품 
4
10:30
 ₩ 75,000 
 280 
 새제품 
3
09:59
 ₩ 199,000 
 265 
 새제품 
7
00:35
23
17-06-24
127
17-06-24
 ₩ 55,000 
 255 
 새제품 
89
17-06-24
 ₩ 55,000 
 260 
 새제품 
65
17-06-24
 ₩ 65,000 
 275 
 중고 
34
17-06-24
 ₩ 85,000 
 260 
 새제품 
23
17-06-24
 ₩ 99,000 
 265 
 새제품 
30
17-06-24
 ₩ 45,000 
 260 
 새제품 
27
17-06-24
 ₩ 169,000 
 280 
 새제품 
33
17-06-24
 ₩ 75,000 
 250 
 새제품 
19
17-06-24
 ₩ 119,000 
 260 
 새제품 
54
17-06-24
 ₩ 119,000 
 255 
 중고 
32
17-06-24
 ₩ 140,000 
 290 
 중고 
69
17-06-24
 ₩ 70,000 
 280 
 중고 
38
17-06-24
 ₩ 350,000 
 260 
 새제품 
31
17-06-24
 ₩ 85,000 
 275 
 중고 
34
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건