Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
골든스테이트 반팔 - 택포 (한국 95랑 비슷)
 
  78
Updated at 2016-12-09 01:41:20
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 30,000 원 사이즈 S
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


좀 사이즈가 애매할 수 있는데 제가 95를 입는데 그쯤되는거같습니다.
많이 연락주세요ㅎㅎ


2
Comments
2016-12-09 14:09:55

가슴 단면이 몇cm되나요?

WR
2016-12-09 21:19:53

45정도입니다

농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
17-02-24
17
17-02-24
 ₩ 80,000 
 M 
 새제품 
7
17-02-24
 ₩ 80,000 
 S 
 새제품 
12
17-02-22
160
17-02-22
189
17-02-22
 ₩ 40,000 
 L 
 중고 
73
17-02-22
 ₩ 95,000 
 M 
 새제품 
49
17-02-20
 ₩ 40,000 
 L 
 중고 
48
17-02-20
 ₩ 40,000 
 XL 
 중고 
59
17-02-19
 ₩ 6,000 
 105 
 중고 
127
17-02-19
 ₩ 6,000 
 m 
 중고 
132
17-02-17
 ₩ 50,000 
 M 
 새제품 
52
17-02-17
227
17-02-16
26
17-02-14
116
17-02-12
 ₩ 100,000 
 ! 
 중고 
78
17-02-12
 ₩ 35,000 
 M,L 
 새제품 
51
17-02-12
 ₩ 35,000 
 M,L 
 새제품 
48
17-02-11
 ₩ 26,000 
 XL 
 중고 
73
17-02-08
 ₩ 45,000 
 M 
 중고 
125
17-02-07
 ₩ 40,000 
 L 
 새제품 
95
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건