Xp
NBA       
Xp
  
KBL       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Highlights
자이언에게 한 수 알려주는 멜신의 잽스텝 무브
 
41
  4929
Updated at 2020-02-22 14:45:43
GIF 최적화 ON 
12M    1.3M  

GIF 최적화 ON 
6M    760K  
9
Comments
1
2020-02-22 14:30:51

아름답다

1
2020-02-22 14:36:01

예전에 피어스도 저거에 그냥 속수무책이어서 참 짜증나던 기술이었는데, 예술이네요

Updated at 2020-02-22 14:41:06

정말 멋있네요

2020-02-22 15:04:15

갈까말까 쏠까말까 스텝

2020-02-22 15:15:19

Don’t reach young blood~

2020-02-22 15:38:28

One of the best ever!

2020-02-22 19:23:17

2020-02-22 21:50:20

던질까말까 샷!

2020-02-23 12:16:39

어디서든 득점할 수 있지...

20-04-08
 
636
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건