Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 31 밴드- 브레드 검빨
 
1
  206
Updated at 2017-01-12 10:25:22
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 220,000 원 사이즈 270
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


나이키 코리아 공홈 제품입니다. 나코텍달려있습니다. 이중박스 포장해서 택배비포함으로 드립니다. 270 (9) 사이즈입니다.


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 1님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
10:27
 ₩ 40,000 
 XL 
 중고 
1
10
09:59
 ₩ 12,000 
 XL 
 중고 
1
35
09:31
 ₩ 200,000 
 265 
 중고 
1
17
09:31
 ₩ 160,000 
 265 
 중고 
1
8
09:31
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
15
09:31
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
1
10
08:29
 ₩ 95,000 
 265 
 중고 
1
13
08:29
 ₩ 95,000 
 260 
 중고 
1
13
07:15
 ₩ 79,000 
 275 
 중고 
1
9
07:15
 ₩ 139,000 
 275 
 새제품 
1
6
07:15
 ₩ 99,000 
 280 
 새제품 
1
10
07:15
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
1
5
07:14
 ₩ 70,000 
 275 
 새제품 
1
6
03:30
1
22
01:23
 ₩ 59,000 
 260 
 새제품 
1
17
00:05
 ₩ 170,000 
 265 
 새제품 
1
24
17-11-22
 ₩ 28,000 
 LL 
 새제품 
1
16
17-11-22
 ₩ 45,000 
 300 
 중고 
1
14
17-11-22
 ₩ 35,000 
 M 
 중고 
1
11
17-11-22
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
31
17-11-22
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
1
18
17-11-22
 ₩ 90,000 
 270 
 중고 
1
42
17-11-22
1
30
17-11-22
 ₩ 119,000 
 285 
 새제품 
1
26
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건