Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 31 밴드- 브레드 검빨
 
1
  206
Updated at 2017-01-12 10:25:22
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 220,000 원 사이즈 270
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


나이키 코리아 공홈 제품입니다. 나코텍달려있습니다. 이중박스 포장해서 택배비포함으로 드립니다. 270 (9) 사이즈입니다.


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 1님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
18:18
 ₩ 45,000 
 M 
 새제품 
1
7
18:11
 ₩ 105,000 
 240 
 새제품 
1
4
17:54
 ₩ 6,500 
 새것 
 새제품 
1
14
17:54
 ₩ 100,000 
 290 
 중고 
1
8
17:44
 ₩ 79,000 
 275 
 중고 
1
3
17:44
 ₩ 139,000 
 275 
 새제품 
1
5
17:44
 ₩ 99,000 
 280 
 새제품 
1
8
17:43
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
1
2
17:43
 ₩ 70,000 
 275 
 새제품 
1
4
17:28
 ₩ 85,000 
 280 
 새제품 
1
7
17:28
 ₩ 129,000 
 280 
 새제품 
1
7
16:36
 ₩ 90,000 
 270 
 중고 
1
27
16:09
 ₩ 90,000 
 280 
 중고 
1
41
16:02
 ₩ 160,000 
 280 
 중고 
1
32
14:46
 ₩ 68,000 
 290 
 중고 
1
53
11:12
 ₩ 95,000 
 275 
 새제품 
1
28
11:11
 ₩ 79,000 
 275 
 새제품 
1
38
11:01
 ₩ 156,000 
 295 
 중고 
1
52
10:24
 ₩ 115,000 
 270 
 새제품 
1
27
10:17
1
24
10:14
 ₩ 109,000 
 280 
 새제품 
1
12
10:14
 ₩ 124,000 
 270 
 새제품 
1
10
10:14
 ₩ 124,000 
 270 
 새제품 
1
21
10:02
 ₩ 89,000 
 260 
 중고 
1
24
10:02
 ₩ 89,000 
 265 
 중고 
1
30
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건