Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
르브론 10 볼트
 
1
  140
Updated at 2017-01-10 10:01:14
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 중고제품
가격 80,000 원 사이즈 265
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.





르브론 10 볼트
상태 : 8/10 (워킹용으로 7회 미만 착용)
박스 분실하여 다른 박스에 넣어서 보내드리겠습니다.
배송비 포함

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 1님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
10:27
 ₩ 40,000 
 XL 
 중고 
1
10
09:59
 ₩ 12,000 
 XL 
 중고 
1
35
09:31
 ₩ 200,000 
 265 
 중고 
1
17
09:31
 ₩ 160,000 
 265 
 중고 
1
8
09:31
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
15
09:31
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
1
10
08:29
 ₩ 95,000 
 265 
 중고 
1
13
08:29
 ₩ 95,000 
 260 
 중고 
1
13
07:15
 ₩ 79,000 
 275 
 중고 
1
9
07:15
 ₩ 139,000 
 275 
 새제품 
1
6
07:15
 ₩ 99,000 
 280 
 새제품 
1
10
07:15
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
1
5
07:14
 ₩ 70,000 
 275 
 새제품 
1
6
03:30
1
22
01:23
 ₩ 59,000 
 260 
 새제품 
1
17
00:05
 ₩ 170,000 
 265 
 새제품 
1
24
17-11-22
 ₩ 28,000 
 LL 
 새제품 
1
16
17-11-22
 ₩ 45,000 
 300 
 중고 
1
14
17-11-22
 ₩ 35,000 
 M 
 중고 
1
11
17-11-22
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
31
17-11-22
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
1
18
17-11-22
 ₩ 90,000 
 270 
 중고 
1
42
17-11-22
1
30
17-11-22
 ₩ 119,000 
 285 
 새제품 
1
26
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건