Xp
NBA             
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
아디다스 티셔츠 4종
 
  452
2017-01-07 15:26:39
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 25,000 원 사이즈 L,XL
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.

골스, 불스, 로즈티셔츠 모두 아디다스 공홈에서 4만9천원 하던 제품입니다.
골스 XL 105
불스 XL 105
로즈 XL 105 / L 100 
제 생각에는 살짝 작게 나온 감이 있으니 참고해주시면 좋겠습니다.
전체 구입시 9만원에 드립니다. 
직거래시 5호선 고덕역, 한영고등학교 앞 거래.
택배거래시 착불. 감사합니다.

4
Comments
2017-01-07 19:17:16

다른 팀 업서요?

WR
2017-01-07 23:58:39

 업서요

2017-01-11 06:22:40

폰 넘버 주새요?

WR
2017-01-11 15:12:22

010-9050-4473 이새요!

농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
09:12
 ₩ 199,000 
 265 
 새제품 
8
09:03
 ₩ 140,000 
 265 
 새제품 
13
07:35
 ₩ 40,000 
 290 
 중고 
31
00:52
 ₩ 95,000 
 260 
 새제품 
15
00:39
 ₩ 110,000 
 270 
 새제품 
40
17-06-23
 ₩ 125,000 
 255 
 중고 
45
17-06-23
 ₩ 105,000 
 265 
 새제품 
22
17-06-23
 ₩ 79,000 
 250 
 새제품 
21
17-06-23
 ₩ 99,000 
 275 
 새제품 
28
17-06-23
 ₩ 99,000 
 255 
 새제품 
19
17-06-23
 ₩ 79,000 
 270 
 중고 
17
17-06-23
 ₩ 99,000 
 265 
 새제품 
13
17-06-23
 ₩ 99,000 
 280 
 새제품 
42
17-06-23
 ₩ 129,000 
 260 
 중고 
20
17-06-23
 ₩ 20,000 
 S 
 새제품 
26
17-06-23
 ₩ 35,000 
 M(95~100) 
 새제품 
18
17-06-23
 ₩ 99,000 
 255 
 새제품 
18
17-06-23
 ₩ 85,000 
 275 
 중고 
39
17-06-23
 ₩ 90,000 
 270 
 새제품 
33
17-06-23
 ₩ 70,000 
 280 
 중고 
44
17-06-23
 ₩ 70,000 
 275 
 중고 
53
17-06-23
 ₩ 200,000 
 265 
 새제품 
45
17-06-23
 ₩ 70,000 
 280 
 새제품 
66
17-06-23
 ₩ 100,000 
 275 
 중고 
39
17-06-23
 ₩ 70,000 
 275 
 중고 
27
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건