Xp
NBA             
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
토론토 랩터스 야상
 
  126
Updated at 2016-12-28 01:17:41
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 40,000 원 사이즈 L
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.

NBA 스타일 토론토 랩터스 야상 새제품 L 사이즈 입니다.

실측해보니 세로73 가로 56정도 나오네요.
문의 있으시면 연락처로 문자 주세요.
쿨거래시 택배비 부담하겠습니다.

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
22:31
 ₩ 85,000 
 280 
 중고 
5
21:50
 ₩ 119,000 
 270 
 중고 
50
21:42
 ₩ 90,000 
 265 
 중고 
17
21:41
 ₩ 160,000 
 265 
 중고 
12
21:41
 ₩ 80,000 
 265 
 중고 
19
21:30
 ₩ 100,000 
 7 
 새제품 
19
21:30
 ₩ 110,000 
 Free 
 새제품 
29
20:44
 ₩ 110,000 
 290 
 중고 
16
20:31
 ₩ 200,000 
 290 
 새제품 
6
20:20
 ₩ 110,000 
 285 
 중고 
24
18:32
 ₩ 100,000 
 275 
 중고 
26
18:32
 ₩ 70,000 
 275 
 중고 
25
17:54
 ₩ 119,000 
 250 
 중고 
12
17:47
 ₩ 70,000 
 270 
 중고 
27
17:45
 ₩ 100,000 
 285 
 새제품 
18
17:45
 ₩ 115,000 
 285 
 새제품 
22
16:57
15
15:17
 ₩ 45,000 
 285 
 중고 
47
14:18
 ₩ 150,000 
 280 
 새제품 
53
12:55
 ₩ 120,000 
 280 
 중고 
33
12:52
 ₩ 180,000 
 280 
 중고 
37
12:48
 ₩ 179,000 
 275 
 새제품 
58
12:37
 ₩ 120,000 
 280 
 새제품 
24
12:30
 ₩ 179,000 
 255 
 새제품 
18
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건