Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
KD9 언리미티드
 
1
  147
Updated at 2016-12-22 13:49:33
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 중고제품
가격 93,000 원 사이즈 270
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.실내에서만 착용했고 여러 켤레 돌아가며 신어서 착용횟수 많지 않습니다.
에어 터짐으로 문제되는 연결부 이상없고 나이키 공홈 구매로 AS가능합니다.
문자 주세요.
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 1님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
20:06
1
3
20:06
1
3
19:31
 ₩ 140,000 
 265 
 새제품 
1
7
19:30
 ₩ 130,000 
 265 
 새제품 
1
6
16:56
 ₩ 250,000 
 265 
 새제품 
1
36
16:56
 ₩ 210,000 
 270 
 중고 
1
21
16:12
 ₩ 119,000 
 285 
 새제품 
1
21
16:12
 ₩ 119,000 
 280 
 새제품 
1
7
16:12
 ₩ 72,000 
 285 
 새제품 
1
22
16:03
 ₩ 95,000 
 xxl-xl 
 중고 
1
16
16:03
 ₩ 125,000 
 285 
 새제품 
1
14
16:03
 ₩ 155,000 
 280 
 새제품 
1
11
16:03
 ₩ 320,000 
 285 
 새제품 
1
22
15:52
 ₩ 55,000 
 270 
 중고 
1
53
15:48
 ₩ 129,000 
 290 
 새제품 
1
13
15:28
 ₩ 89,000 
 275 
 새제품 
1
16
15:28
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
1
12
14:48
 ₩ 150,000 
 275 
 중고 
1
11
14:01
 ₩ 109,000 
 275 
 새제품 
1
17
14:01
 ₩ 65,000 
 265 
 중고 
1
20
14:01
 ₩ 109,000 
 275 
 새제품 
1
16
14:01
 ₩ 125,000 
 255 
 새제품 
1
16
14:01
 ₩ 99,000 
 270 
 중고 
1
23
13:57
 ₩ 85,000 
 270 
 중고 
1
13
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건