Xp
NBA             
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
나이키 하이퍼레브2016 국대컬러
 
  328
Updated at 2016-12-21 17:20:24
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 85,000 원 사이즈 285
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


하이퍼레브 2016 팝니다
해외판 새제품이고요. 이스트베이에서
구매했습니다.
택배비는 미포함입니다
쿨거래시 택배비는 쏩니다
실명은 실수로 한거같은대 정한영입니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
21:16
 ₩ 119,000 
 275 
 새제품 
38
21:14
 ₩ 119,000 
 285 
 새제품 
18
21:12
 ₩ 119,000 
 290 
 새제품 
10
21:08
 ₩ 119,000 
 290 
 새제품 
17
19:53
 ₩ 329,000 
 270 
 새제품 
22
19:53
 ₩ 259,000 
 265 
 새제품 
16
19:53
 ₩ 449,000 
 275 
 새제품 
17
19:53
 ₩ 139,000 
 270 
 새제품 
25
19:52
 ₩ 269,000 
 270 
 새제품 
19
19:44
 ₩ 99,000 
 275 
 새제품 
18
19:44
 ₩ 69,000 
 280 
 새제품 
10
19:43
 ₩ 99,000 
 275 
 새제품 
5
19:43
 ₩ 105,000 
 265 
 새제품 
10
19:43
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
2
18:07
 ₩ 120,000 
 275 
 중고 
47
17:45
 ₩ 85,000 
 275 
 중고 
17
17:42
 ₩ 219,000 
 280 
 새제품 
19
17:39
 ₩ 55,000 
 280 
 중고 
84
16:58
 ₩ 19,000 
 S 
 새제품 
23
16:57
 ₩ 35,000 
 M/95~100 
 새제품 
12
16:57
 ₩ 33,000 
 L 
 새제품 
23
16:53
 ₩ 70,000 
 280 
 중고 
13
16:01
 ₩ 170,000 
 280 
 중고 
17
16:01
 ₩ 110,000 
 280 
 중고 
20
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건