Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
나이키 하이퍼레브2016 국대컬러
 
  272
Updated at 2016-12-21 17:20:24
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 85,000 원 사이즈 285
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


하이퍼레브 2016 팝니다
해외판 새제품이고요. 이스트베이에서
구매했습니다.
택배비는 미포함입니다
쿨거래시 택배비는 쏩니다
실명은 실수로 한거같은대 정한영입니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
01:23
 ₩ 230,000 
 285 
 중고 
6
01:23
 ₩ 190,000 
 280 
 새제품 
10
00:43
 ₩ 260,000 
 275 
 새제품 
9
00:10
 ₩ 110,000 
 245 
 중고 
12
00:03
 ₩ 125,000 
 280 
 중고 
23
17-03-26
 ₩ 110,000 
 270 
 중고 
47
17-03-26
 ₩ 200,000 
 270 
 중고 
30
17-03-26
 ₩ 160,000 
 265 
 새제품 
48
17-03-26
 ₩ 219,000 
 270 
 새제품 
37
17-03-26
 ₩ 95,000 
 270 
 중고 
56
17-03-26
 ₩ 49,000 
 M 
 새제품 
48
17-03-26
 ₩ 75,000 
 M 
 새제품 
37
17-03-26
 ₩ 75,000 
 S 
 새제품 
30
17-03-26
 ₩ 30,000 
 유스 XL 
 중고 
37
17-03-26
 ₩ 30,000 
 M 
 중고 
68
17-03-26
 ₩ 105,000 
 265 
 새제품 
55
17-03-26
 ₩ 209,000 
 265 
 새제품 
95
17-03-26
 ₩ 48,000 
 280 
 중고 
38
17-03-26
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
43
17-03-26
 ₩ 89,000 
 270 
 중고 
59
17-03-26
 ₩ 79,000 
 275 
 중고 
81
17-03-26
 ₩ 65,000 
 260 
 중고 
39
17-03-26
 ₩ 90,000 
 260 
 새제품 
55
17-03-26
 ₩ 45,000 
 XL 
 새제품 
74
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건