Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
골든스테이트 반팔 - 택포 (한국 95랑 비슷)
 
1
  130
Updated at 2016-12-09 01:41:20
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 30,000 원 사이즈 S
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


좀 사이즈가 애매할 수 있는데 제가 95를 입는데 그쯤되는거같습니다.
많이 연락주세요ㅎㅎ


2
Comments
1
2016-12-09 14:09:55

가슴 단면이 몇cm되나요?

WR
1
2016-12-09 21:19:53

45정도입니다

농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
12:18
 ₩ 65,000 
 275 
 중고 
1
8
11:36
 ₩ 110,000 
 270 
 중고 
1
24
11:05
 ₩ 69,000 
 275 
 중고 
1
12
10:27
 ₩ 40,000 
 XL 
 중고 
1
26
09:59
 ₩ 12,000 
 XL 
 중고 
1
61
09:31
 ₩ 200,000 
 265 
 중고 
1
23
09:31
 ₩ 160,000 
 265 
 중고 
1
13
09:31
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
25
09:31
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
1
15
08:29
 ₩ 95,000 
 265 
 중고 
1
18
08:29
 ₩ 95,000 
 260 
 중고 
1
20
07:15
 ₩ 79,000 
 275 
 중고 
1
10
07:15
 ₩ 139,000 
 275 
 새제품 
1
6
07:15
 ₩ 99,000 
 280 
 새제품 
1
13
07:15
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
1
6
07:14
 ₩ 70,000 
 275 
 새제품 
1
7
03:30
1
22
01:23
 ₩ 59,000 
 260 
 새제품 
1
19
00:05
 ₩ 170,000 
 265 
 새제품 
1
27
17-11-22
 ₩ 28,000 
 LL 
 새제품 
1
17
17-11-22
 ₩ 45,000 
 300 
 중고 
1
17
17-11-22
 ₩ 35,000 
 M 
 중고 
1
11
17-11-22
 ₩ 139,000 
 265 
 새제품 
1
34
17-11-22
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
1
20
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건