1
NBA Multimedia
Xp
NBA             
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 11 메탈릭골드
 
  127
Updated at 2016-09-30 16:56:39
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 205,000 원 사이즈 280
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


해외판 새제품입니다
양재역 매헌역 직거래 가능하며 택배거래시 4000원추가입니다
개인거래상 환불 및 교환어렵습니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
10:51
 ₩ 200,000 
 265 
 새제품 
5
10:51
 ₩ 120,000 
 265 
 중고 
4
10:50
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
4
10:31
 ₩ 99,000 
 275 
 새제품 
6
10:31
 ₩ 79,000 
 250 
 새제품 
5
10:30
 ₩ 99,000 
 270 
 새제품 
4
10:30
 ₩ 75,000 
 275 
 새제품 
4
10:30
 ₩ 75,000 
 280 
 새제품 
3
09:59
 ₩ 199,000 
 265 
 새제품 
7
00:35
23
17-06-24
127
17-06-24
 ₩ 55,000 
 255 
 새제품 
89
17-06-24
 ₩ 55,000 
 260 
 새제품 
65
17-06-24
 ₩ 65,000 
 275 
 중고 
34
17-06-24
 ₩ 85,000 
 260 
 새제품 
23
17-06-24
 ₩ 99,000 
 265 
 새제품 
30
17-06-24
 ₩ 45,000 
 260 
 새제품 
27
17-06-24
 ₩ 169,000 
 280 
 새제품 
33
17-06-24
 ₩ 75,000 
 250 
 새제품 
19
17-06-24
 ₩ 119,000 
 260 
 새제품 
54
17-06-24
 ₩ 119,000 
 255 
 중고 
32
17-06-24
 ₩ 140,000 
 290 
 중고 
69
17-06-24
 ₩ 70,000 
 280 
 중고 
38
17-06-24
 ₩ 350,000 
 260 
 새제품 
31
17-06-24
 ₩ 85,000 
 275 
 중고 
34
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건