Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 11 메탈릭골드
 
  109
Updated at 2016-09-30 16:56:39
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 205,000 원 사이즈 280
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


해외판 새제품입니다
양재역 매헌역 직거래 가능하며 택배거래시 4000원추가입니다
개인거래상 환불 및 교환어렵습니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
16:42
 ₩ 125,000 
 270 
 새제품 
17
16:37
 ₩ 135,000 
 265 
 중고 
19
16:34
 ₩ 23,000 
 M 
 중고 
9
15:30
 ₩ 105,000 
 270 
 중고 
8
15:28
 ₩ 119,000 
 265 
 새제품 
20
15:27
 ₩ 75,000 
 260 
 중고 
14
15:27
 ₩ 129,000 
 260 
 중고 
11
15:26
 ₩ 179,000 
 260 
 중고 
10
15:14
 ₩ 129,000 
 275 
 중고 
29
15:09
 ₩ 80,000 
 280 
 중고 
18
14:46
 ₩ 150,000 
 285 
 새제품 
25
13:45
 ₩ 99,000 
 280 
 중고 
24
11:04
62
10:17
 ₩ 135,000 
 255 
 새제품 
24
09:34
 ₩ 70,000 
 290 
 중고 
32
09:17
 ₩ 209,000 
 260 
 새제품 
60
09:17
 ₩ 59,000 
 270 
 새제품 
27
09:16
 ₩ 79,000 
 265 
 새제품 
23
09:16
 ₩ 105,000 
 265 
 새제품 
40
09:16
 ₩ 139,000 
 260 
 새제품 
61
08:08
 ₩ 60,000 
 275 
 중고 
47
07:56
 ₩ 95,000 
 275 
 새제품 
13
07:56
 ₩ 125,000 
 270 
 새제품 
16
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건