Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
[교환/판매] 조던31 'Black Toe'
 
  52
Updated at 2017-01-12 14:14:48
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 239,000 원 사이즈 275
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


ㆍ연락처 :      017-591-8850

ㆍ거래지역 :      부산 강서구

ㆍ판매제품명 :  조던31 'Black Toe'

ㆍ사이즈 :      265, 275mm

ㆍ제품상태(자세히) : 박스포함 나코택 새제품

ㆍ거래방법 :      부산 직거래 / 택배거래 (착불 3,500원)

-같은 제품 270 사이즈로 교환 가능합니다.

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
01:18
 ₩ 169,000 
 265 
 새제품 
9
01:11
 ₩ 50,000 
 280 
 중고 
8
17-01-24
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
17
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
44
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
38
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
20
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
33
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
19
17-01-24
 ₩ 70,000 
 250 
 새제품 
9
17-01-24
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
6
17-01-24
 ₩ 79,000 
 270 
 중고 
9
17-01-24
34
17-01-24
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
45
17-01-24
 ₩ 130,000 
 265 
 중고 
41
17-01-24
 ₩ 149,000 
 260 
 새제품 
13
17-01-24
 ₩ 159,000 
 265 
 새제품 
9
17-01-24
 ₩ 199,000 
 260 
 새제품 
51
17-01-24
 ₩ 159,000 
 270 
 새제품 
23
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
46
17-01-24
 ₩ 70,000 
 280 
 새제품 
156
17-01-24
 ₩ 115,000 
 275 
 중고 
60
17-01-24
 ₩ 100,000 
 250 
 중고 
48
17-01-24
 ₩ 165,000 
 270 
 새제품 
31
17-01-24
 ₩ 229,000 
 280 
 새제품 
35
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건