1
Free-Talk
Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던4 시멘트
 
  55
Updated at 2017-01-12 12:12:33
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 230,000 원 사이즈 245
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.

ㆍ연락처 : 01030334816

ㆍ거래지역 : 인천 만수역2번출구     

ㆍ판매제품명 : 조던4 시멘트

ㆍ사이즈 : 245   

ㆍ제품상태(자세히) : 새상품 

ㆍ거래방법 : 택배 선불, 직거래

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
01:17
 ₩ 90,000 
 270 
 중고 
24
01:01
 ₩ 109,000 
 285 
 중고 
7
00:31
 ₩ 70,000 
 265 
 중고 
17
17-02-24
 ₩ 39,000 
 S 
 새제품 
16
17-02-24
 ₩ 189,000 
 275 
 새제품 
11
17-02-24
 ₩ 105,000 
 260 
 새제품 
8
17-02-24
 ₩ 159,000 
 275 
 새제품 
14
17-02-24
 ₩ 125,000 
 290 
 중고 
16
17-02-24
 ₩ 120,000 
 290 
 중고 
14
17-02-24
 ₩ 179,000 
 280 
 새제품 
9
17-02-24
 ₩ 133,000 
 270 
 새제품 
5
17-02-24
 ₩ 123,000 
 270 
 중고 
43
17-02-24
 ₩ 123,000 
 275 
 새제품 
7
17-02-24
 ₩ 95,000 
 270 
 새제품 
6
17-02-24
 ₩ 162,000 
 265 
 새제품 
4
17-02-24
 ₩ 49,000 
 중고 
53
17-02-24
 ₩ 70,000 
 260 
 새제품 
16
17-02-24
 ₩ 135,000 
 255 
 새제품 
12
17-02-24
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
23
17-02-24
 ₩ 219,000 
 255 
 새제품 
46
17-02-24
 ₩ 140,000 
 270 
 중고 
14
17-02-24
 ₩ 80,000 
 270 
 새제품 
63
17-02-24
 ₩ 90,000 
 270 
 새제품 
36
17-02-24
 ₩ 155,000 
 285 
 새제품 
21
17-02-24
 ₩ 155,000 
 280 
 새제품 
22
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건