Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던4 시멘트
 
  41
Updated at 2017-01-12 12:12:33
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 230,000 원 사이즈 245
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.

ㆍ연락처 : 01030334816

ㆍ거래지역 : 인천 만수역2번출구     

ㆍ판매제품명 : 조던4 시멘트

ㆍ사이즈 : 245   

ㆍ제품상태(자세히) : 새상품 

ㆍ거래방법 : 택배 선불, 직거래

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
17-01-24
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
8
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
26
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
19
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
13
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
17
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
13
17-01-24
 ₩ 70,000 
 250 
 새제품 
7
17-01-24
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
5
17-01-24
 ₩ 79,000 
 270 
 중고 
6
17-01-24
24
17-01-24
 ₩ 25,000 
 M 
 중고 
24
17-01-24
 ₩ 25,000 
 M 
 중고 
20
17-01-24
 ₩ 20,000 
 L 
 중고 
12
17-01-24
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
38
17-01-24
 ₩ 130,000 
 265 
 중고 
32
17-01-24
 ₩ 149,000 
 260 
 새제품 
13
17-01-24
 ₩ 159,000 
 265 
 새제품 
8
17-01-24
 ₩ 199,000 
 260 
 새제품 
45
17-01-24
 ₩ 159,000 
 270 
 새제품 
20
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
40
17-01-24
 ₩ 35,000 
 105 
 중고 
89
17-01-24
 ₩ 70,000 
 280 
 새제품 
151
17-01-24
 ₩ 115,000 
 275 
 중고 
58
17-01-24
 ₩ 100,000 
 250 
 중고 
46
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건