Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
아디다스 크레이지8
 
  104
2017-01-11 16:41:41
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 중고제품
가격 40,000 원 사이즈 275
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


실내코트에서 1회
실외 우레탄코트에서 1회 착용하였습니다.
발목보호대를 하고 농구화를 착용하여,사진에서처럼 발목부위 천에 손상이 있습니다.
부산 서면에서 직거래 가능하며 타지역은 택배거래 가능합니다.


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
14:16
 ₩ 145,000 
 300 
 중고 
1
14:13
 ₩ 179,000 
 265 
 중고 
3
14:10
 ₩ 130,000 
 280 
 중고 
5
14:07
 ₩ 200,000 
 280 
 중고 
4
14:03
 ₩ 200,000 
 280 
 중고 
2
11:10
 ₩ 235,000 
 270 
 새제품 
17
08:34
 ₩ 109,000 
 285 
 중고 
10
08:20
 ₩ 38,000 
 L 
 중고 
45
00:25
 ₩ 95,000 
 270 
 새제품 
66
00:21
 ₩ 25,000 
 XXL 
 새제품 
72
00:21
 ₩ 119,000 
 260 
 새제품 
46
00:20
 ₩ 249,000 
 285 
 새제품 
28
00:18
 ₩ 95,000 
 270 
 새제품 
34
17-02-25
 ₩ 240,000 
 285 
 중고 
14
17-02-25
 ₩ 195,000 
 280 
 새제품 
12
17-02-25
 ₩ 120,000 
 290 
 중고 
21
17-02-25
 ₩ 125,000 
 290 
 중고 
28
17-02-25
 ₩ 159,000 
 275 
 새제품 
156
17-02-25
 ₩ 210,000 
 280 
 새제품 
9
17-02-25
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
18
17-02-25
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
11
17-02-25
 ₩ 89,000 
 250 
 새제품 
21
17-02-25
 ₩ 79,000 
 275 
 새제품 
20
17-02-25
 ₩ 39,000 
 L/LG 
 새제품 
40
17-02-25
 ₩ 235,000 
 280 
 새제품 
22
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건