1
NBA Multimedia
Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
클리블랜드 유니폼 이미
 
  22
Updated at 2016-12-30 01:13:21
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 28,000 원 사이즈 XXL
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


클리블랜드 르브론 제임스 져지(이미)팝니다.해외에서 구입했구요.
퀄리티 좋습니다.
사이즈는 xxl로 실측 89/62 정도 됩니다.
택배시 택배비3천원 추가/ 직거래시 노량진 역곡에서 가능합니다.


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
02:21
 ₩ 140,000 
 260 
 중고 
6
00:02
30
17-01-22
 ₩ 100,000 
 275 
 중고 
23
17-01-22
 ₩ 169,000 
 275 
 새제품 
8
17-01-22
 ₩ 139,000 
 285 
 새제품 
5
17-01-22
 ₩ 139,000 
 300 
 새제품 
12
17-01-22
 ₩ 175,000 
 270 
 새제품 
7
17-01-22
 ₩ 129,000 
 250 
 새제품 
17
17-01-22
 ₩ 1 
 M 
 중고 
116
17-01-22
 ₩ 70,000 
 280 
 중고 
43
17-01-22
 ₩ 147,000 
 265 
 새제품 
63
17-01-22
 ₩ 167,000 
 265 
 새제품 
40
17-01-22
 ₩ 127,000 
 275 
 새제품 
21
17-01-22
 ₩ 85,000 
 270 
 새제품 
31
17-01-22
 ₩ 100,000 
 270 
 새제품 
21
17-01-22
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
30
17-01-22
 ₩ 30,000 
 280 
 중고 
57
17-01-22
 ₩ 30,000 
 280 
 중고 
63
17-01-22
 ₩ 150,000 
 265 
 새제품 
42
17-01-22
 ₩ 99,000 
 M 
 새제품 
30
17-01-22
 ₩ 39,000 
 M,L 
 새제품 
24
17-01-22
 ₩ 39,000 
 M,L 
 새제품 
22
17-01-22
 ₩ 109,000 
 270 
 중고 
40
17-01-22
 ₩ 129,000 
 270 
 새제품 
80
17-01-22
 ₩ 100,000 
 260 
 중고 
30
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건