Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
나이키 하이퍼레브2016 국대컬러
 
  154
Updated at 2016-12-21 17:20:24
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 85,000 원 사이즈 285
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


하이퍼레브 2016 팝니다
해외판 새제품이고요. 이스트베이에서
구매했습니다.
택배비는 미포함입니다
쿨거래시 택배비는 쏩니다
실명은 실수로 한거같은대 정한영입니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
01:18
 ₩ 169,000 
 265 
 새제품 
9
01:11
 ₩ 50,000 
 280 
 중고 
8
17-01-24
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
17
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
44
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
38
17-01-24
 ₩ 100,000 
 280 
 중고 
20
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
33
17-01-24
 ₩ 150,000 
 280 
 중고 
19
17-01-24
 ₩ 70,000 
 250 
 새제품 
9
17-01-24
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
6
17-01-24
 ₩ 79,000 
 270 
 중고 
9
17-01-24
34
17-01-24
 ₩ 169,000 
 260 
 새제품 
45
17-01-24
 ₩ 130,000 
 265 
 중고 
41
17-01-24
 ₩ 149,000 
 260 
 새제품 
13
17-01-24
 ₩ 159,000 
 265 
 새제품 
9
17-01-24
 ₩ 199,000 
 260 
 새제품 
51
17-01-24
 ₩ 159,000 
 270 
 새제품 
23
17-01-24
 ₩ 40,000 
 280 
 중고 
46
17-01-24
 ₩ 70,000 
 280 
 새제품 
156
17-01-24
 ₩ 115,000 
 275 
 중고 
60
17-01-24
 ₩ 100,000 
 250 
 중고 
48
17-01-24
 ₩ 165,000 
 270 
 새제품 
31
17-01-24
 ₩ 229,000 
 280 
 새제품 
35
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건