Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
나이키 하이퍼레브2016 국대컬러
 
  210
Updated at 2016-12-21 17:20:24
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 85,000 원 사이즈 285
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


하이퍼레브 2016 팝니다
해외판 새제품이고요. 이스트베이에서
구매했습니다.
택배비는 미포함입니다
쿨거래시 택배비는 쏩니다
실명은 실수로 한거같은대 정한영입니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
14:09
 ₩ 69,000 
 260 
 중고 
17
14:08
 ₩ 99,000 
 260 
 중고 
13
13:32
 ₩ 40,000 
 L 
 중고 
14
12:40
 ₩ 119,000 
 285 
 중고 
19
11:50
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
9
11:50
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
15
11:50
 ₩ 89,000 
 250 
 새제품 
17
11:50
 ₩ 79,000 
 275 
 새제품 
14
11:50
 ₩ 39,000 
 L/LG 
 새제품 
54
10:46
 ₩ 29,000 
 270 
 중고 
113
09:03
 ₩ 45,000 
 255 
 중고 
80
08:41
 ₩ 119,000 
 275 
 새제품 
32
08:41
 ₩ 95,000 
 M 
 새제품 
29
07:48
 ₩ 210,000 
 270 
 새제품 
41
07:48
 ₩ 80,000 
 270 
 새제품 
39
17-02-21
 ₩ 80,000 
 285 
 중고 
97
17-02-21
 ₩ 129,000 
 260 
 새제품 
85
17-02-21
 ₩ 249,000 
 285 
 새제품 
31
17-02-21
81
17-02-21
 ₩ 159,000 
 275 
 새제품 
50
17-02-21
106
17-02-21
 ₩ 189,000 
 275 
 새제품 
61
17-02-21
 ₩ 97,000 
 270 
 새제품 
62
17-02-21
 ₩ 127,000 
 275 
 새제품 
60
17-02-21
 ₩ 135,000 
 270 
 새제품 
30
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건