Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 11 메탈릭골드
 
  99
Updated at 2016-09-30 16:56:39
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 205,000 원 사이즈 280
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.


해외판 새제품입니다
양재역 매헌역 직거래 가능하며 택배거래시 4000원추가입니다
개인거래상 환불 및 교환어렵습니다


NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
14:16
 ₩ 145,000 
 300 
 중고 
1
14:13
 ₩ 179,000 
 265 
 중고 
3
14:10
 ₩ 130,000 
 280 
 중고 
5
14:07
 ₩ 200,000 
 280 
 중고 
4
14:03
 ₩ 200,000 
 280 
 중고 
2
11:10
 ₩ 235,000 
 270 
 새제품 
17
08:34
 ₩ 109,000 
 285 
 중고 
10
08:20
 ₩ 38,000 
 L 
 중고 
45
00:25
 ₩ 95,000 
 270 
 새제품 
66
00:21
 ₩ 25,000 
 XXL 
 새제품 
72
00:21
 ₩ 119,000 
 260 
 새제품 
46
00:20
 ₩ 249,000 
 285 
 새제품 
28
00:18
 ₩ 95,000 
 270 
 새제품 
34
17-02-25
 ₩ 240,000 
 285 
 중고 
14
17-02-25
 ₩ 195,000 
 280 
 새제품 
12
17-02-25
 ₩ 120,000 
 290 
 중고 
21
17-02-25
 ₩ 125,000 
 290 
 중고 
28
17-02-25
 ₩ 159,000 
 275 
 새제품 
156
17-02-25
 ₩ 210,000 
 280 
 새제품 
9
17-02-25
 ₩ 119,000 
 255 
 새제품 
18
17-02-25
 ₩ 69,000 
 250 
 새제품 
11
17-02-25
 ₩ 89,000 
 250 
 새제품 
21
17-02-25
 ₩ 79,000 
 275 
 새제품 
20
17-02-25
 ₩ 39,000 
 L/LG 
 새제품 
40
17-02-25
 ₩ 235,000 
 280 
 새제품 
22
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건