Xp
NBA          
KBL          
Mania Community. Your Favorite.
Market
조던 플라이트 쇼츠
 
  18
Updated at 2016-02-15 11:16:27
판매 물품 정보 및 판매자 연락처
제품 상태 새제품
가격 35,000 원 사이즈 L
판매자 정보 판매자의 연락처를 보시려면 로그인 해 주세요.

조던 플라이트 쇼츠 택 달린 새제품입니다

기장 60cm, 허리 38cm, 밑단 36cm 이며 주머니가 있습니다

 

판매금액에 배송비가 포함되어 있습니다

2
Comments
2016-09-18 23:02:06

오프라인에서 얼마에 판매되고 있는지 알 수 있을까요?

WR
2016-09-18 23:11:29

이 제품은 발매된지 2년 정도 된걸로 알고 있습니다

보통 나이키 매장에서 조던 반바지 발매가는 4.9 ~ 5.9 정도로 알고 있고

10~20 % 정도 할인 받아서 구매 가능할거라 생각합니다

농구화 단일 사이즈 검색  
사이즈 범위 검색   ~
01:14
 ₩ 80,000 
 265 
 중고 
13
00:12
 ₩ 239,000 
 290 
 새제품 
19
17-02-19
 ₩ 40,000 
 L 
 중고 
17
17-02-19
 ₩ 110,000 
 4L 
 중고 
40
17-02-19
 ₩ 26,000 
 XXL 
 새제품 
23
17-02-19
 ₩ 80,000 
 S 
 새제품 
16
17-02-19
 ₩ 80,000 
 M 
 새제품 
17
17-02-19
20
17-02-19
 ₩ 140,000 
 265 
 중고 
71
17-02-19
 ₩ 120,000 
 270 
 새제품 
60
17-02-19
 ₩ 135,000 
 270 
 새제품 
29
17-02-19
 ₩ 127,000 
 275 
 새제품 
37
17-02-19
 ₩ 145,000 
 265 
 새제품 
39
17-02-19
 ₩ 97,000 
 270 
 새제품 
41
17-02-19
 ₩ 165,000 
 265 
 새제품 
42
17-02-19
 ₩ 135,000 
 275 
 중고 
50
17-02-19
 ₩ 110,000 
 275 
 중고 
66
17-02-19
 ₩ 60,000 
 280 
 중고 
46
17-02-19
 ₩ 65,000 
 290 
 새제품 
43
17-02-19
 ₩ 209,000 
 280 
 중고 
51
17-02-19
 ₩ 159,000 
 280 
 새제품 
35
17-02-19
 ₩ 129,000 
 285 
 새제품 
34
17-02-19
 ₩ 129,000 
 275 
 새제품 
44
17-02-19
 ₩ 129,000 
 280 
 새제품 
41
17-02-19
 ₩ 93,000 
 270 
 중고 
46
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건